Cứu dữ liệu hdd Western desktop bad sector

Cứu dữ liệu hdd Western desktop bad sector
Rate this post

Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX.  Ngày 30/05/2016 cứu dữ liệu hdd Western desktop có hiện tượng nhận rất chậm bị treo máy. Nguyên nhân ổ cứng bị Bad sector  nặng. Anh Mạnh – 0972858791 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Cứu dữ liệu hdd Western desktop bad sector

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *