Cứu dữ liệu hdd Western hỏng 1/2 đầu từ

Cứu dữ liệu hdd Western hỏng 1/2 đầu từ
Rate this post

Theo mô tả của khách hàng ổ cứng hỏng, không nhận trong windows. Sau khi kiểm tra biết được ổ cứng hỏng ½ đầu từ vào ngày 07/05/2016 khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu hdd Western 320GB model: WD3200BEKT. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Hùng – 01664430129.

Cứu dữ liệu hdd Western hỏng 1/2 đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *