Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu HDD Western laptop 500GB bị hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu HDD Western laptop 500GB bị hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu HDD Western laptop 500GB bị hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 22/5/2017  cứu dữ liệu cho khách hàng ở Thanh Hóa (O984695882). HDD Western laptop 500GB model: WD5000LPVX. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Chúng tôi đã recover data thành công và gửi lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu HDD WD-500GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *