Cứu dữ liệu HDD Western laptop 500GB bị hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu HDD Western laptop 500GB bị hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 22/5/2017  cứu dữ liệu cho khách hàng ở Thanh Hóa (O984695882). HDD Western laptop 500GB model: WD5000LPVX. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Chúng tôi đã recover data thành công và gửi lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu HDD WD-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *