Cứu dữ liệu HDD Western PC bad nặng

Cứu dữ liệu HDD Western PC bad nặng
Rate this post

Cứu dữ liệu HDD Western từ ổ cứng 500Gb, model: WD5000AAKS cho anh Khảm – 0915239807. Tình trạng ổ cứng: không truy xuất được dữ liệu. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị bad nặng. Ngày 24/02/2016 toàn bộ dữ liệu được trả cho khách hàng.

cuu du lieu 24.2.06.WD5000AAKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *