Cứu dữ liệu laptop sony vaio mất dữ liệu

Cứu dữ liệu laptop sony vaio mất dữ liệu
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho chị Gấm – 0989423175. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu laptop sony vaio mất dữ liệu do khách hàng ấn nhầm nút Recovery làm cho các phân  vùng gộp lại thành một. Khách hàng đã nhờ đơn vị khác hỗ trợ từ xa nhưng không thành công. Ngày 17/03/2016 đã bàn giao dữ liệu.

Cứu dữ liệu laptop sony vaio mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *