Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu máy Sony Vaio chạy Recover dồn ổ mất dữ liệu

Cứu dữ liệu máy Sony Vaio chạy Recover dồn ổ mất dữ liệu

Cứu dữ liệu máy Sony Vaio chạy Recover dồn ổ mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 12/11/2016 cứu dữ liệu Máy Sony Vaio cho anh Lập(O986200316). Nguyên nhân chạy Recover nhầm, dồn ổ, mất dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *