Cứu dữ liệu máy Sony Vaio chạy Recover dồn ổ mất dữ liệu

Cứu dữ liệu máy Sony Vaio chạy Recover dồn ổ mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 12/11/2016 cứu dữ liệu Máy Sony Vaio cho anh Lập (O986200316). Nguyên nhân chạy Recover nhầm, dồn ổ, mất dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *