Cứu dữ liệu máy tính HP mất dữ liệu

Cứu dữ liệu máy tính HP mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 21/10/2016 cứu dữ liệu máy tính HP cho anh Hoàng (O904086087). Nguyên nhân mất dữ liệu. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *