Cứu dữ liệu máy tính Lenovo mất dữ liệu

Cứu dữ liệu máy tính Lenovo mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 10/2/2017 cứu dữ liệu máy tính cho anh Quốc Anh (O968385857). Máy Lenovo bị mất data do ghost lại windows mất dữ liệu trên phân vùng ổ C.  Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *