Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị mất dữ liệu

Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị mất dữ liệu
Rate this post

Cứu dữ liệu thẻ nhớ 16Gb vào ngày 11/6/2016. Mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu sau khi vừa chụp xong. Sau 48h làm việc dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Thắng – 0912696963.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *