Cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 2GB

Ngày 23/3/2017 cứu dữ liệu  cho anh Tùng  (O987847236). Thẻ nhớ máy ảnh 2GB mất dữ liệu do virus. Tất cả dữ liệu được recover trong ngày và bàn giao cho anh Tùng .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button