Cứu dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 64GB đòi format

Cứu dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 64GB đòi format
Rate this post

– Cứu dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 64GB (2 thẻ) cho anh Hoàng  (o914421989) ngày 21/6/2016. Nguyên nhân thẻ nhớ đòi format. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

cuu du lieu the nho 64GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *