Cứu dữ liệu thẻ nhớ sony 32Gb mất dữ liệu

Cứu dữ liệu thẻ nhớ sony 32Gb mất dữ liệu
Rate this post

Cứu dữ liệu thẻ nhớ sony 32Gb vào ngày 09/06/2016. Thẻ nhớ mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do xóa nhầm, khách hàng đã chụp đè lên thẻ. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao cho anh Huy – 0918469343

 

Cứu dữ liệu thenho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *