Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị bad và ghost đè

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị bad và ghost đè

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị bad và ghost đè
Rate this post

Ngày 24/12/201 Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Thiện – 0976798438. Ổ cứng Hitachi 500Gb bị bad và ghost đè

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *