Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Weatern Đầu đọc lỗi bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Weatern Đầu đọc lỗi bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Weatern Đầu đọc lỗi bad nặng
Rate this post

Ngày 13/09/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Weatern cho Duy – 0967234900. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) Đầu đọc lỗi bad nặng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *