Cứu dữ liệu ổ cứng 120Gb Western hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng 120Gb Western hỏng đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 120GB model: WD1200JS vào ngày 02/06/2016. Ổ cứng  mang tới bị hỏng đầu từ. sau khi thực hiện thành công chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho anh Hiệp – 0977512713.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *