Cứu dữ liệu ổ cứng 250 Seagate chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng 250 Seagate chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000 vào ngày 11/6/2016. Ổ cứng chết cơ. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Cự Lôc – 0946012182.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *