Cứu dữ liệu ổ cứng Box trancend 1TB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Box trancend 1TB mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 7/6/2017 cứu dữ liệu cho anh Đỉnh (O919792555). Nguyên nhân ổ cứng Box Trancend 1TB cắm vào máy Mac mất dữ liệu. Tất cả data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

cứu dữ liệu Box trancend 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *