Cứu dữ liệu ổ cứng Camera 500GB bị lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Camera 500GB bị lỗi
Rate this post

– Ngày 22/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Camera Western 500GB model: WD500AAKX cho anh Quang(O936985665). Ổ cứng cắm trong đầu camera bị lỗi. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục đầy đủ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Camera 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *