Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ
Rate this post

Ngày 22/04/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Ân_0986802872. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320Gb chết cơ kêu lạch cạch, dữ liệu khôi phục sau 01 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *