Cứu dữ liệu ổ cứng Desktop Hitachi không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Desktop Hitachi không nhận
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Desktop Hitachi cho anh Quý ở Điện Biên – 0912645334. Ngày 18/01/2016 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng. Ổ cứng desktop Hitachi 500Gb được khách hàng gửi xuống trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân chết cơ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *