Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Samsung chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Samsung chết cơ
Rate this post

Ổ cứng desktop Samsung 250GB model: HD253GJ được anh Cường – 01692652834 mang tới trong tình trạng chết cơ. Ngày 20/05/2016 cứu dữ liệu ổ cứng desktop Samsung. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi 100% và bàn giao lại cho khách hàng.

Cứu dữ liệu HD253GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *