Cứu dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate 320GB chết cơ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 320GB  cho anh Quốc (o902230585) ngày 20/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận, kêu lọc cọc. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi tiến hành phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *