Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Western 160GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Western 160GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160GB, model: WD1600AAJS cho anh Minh (o902239222) ngày 25/6/2016. Ổ cứng có hiện tượng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Chúng tôi đã cứu toàn bộ dữ liệu sau 1 ngày, và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu WD1600AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *