Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bad sector

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bad sector
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi mang tới trong tình trạng mất định dạng, khách hàng đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị bad sector. Ngày 08/01/2016 Dữ liệu được bàn giao lại cho anh Phương – 0982100976.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *