Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bị format

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bị format
Rate this post

Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Hoàng – 01645642276. Khách hàng đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi 500GB cho. Ổ cứng di động của khách hàng bị format, mất toàn bộ dữ liệu sau khi cắm vào máy MAC.

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bị format

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *