Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bị format

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bị format

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bị format
Rate this post

Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Hoàng – 01645642276. Khách hàng đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi 500GB cho. Ổ cứng di động của khách hàng bị format, mất toàn bộ dữ liệu sau khi cắm vào máy MAC.

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Hitachi bị format

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *