Cứu dữ liệu ổ cứng di động samsung chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động samsung chết cơ
Rate this post

Ngày 07/07/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng di động samsung cho anh Hưng – 0904010806. Ổ cứng di động samsung 320Gb (Model: HM322IX) chết cơ. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *