Cứu dữ liệu ổ cứng di động Samsung chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Samsung chết cơ
Rate this post

Ổ cứng 1Tb đươc mang tới trong tình trạng không kết nối với máy tính. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Chị Hà – 0903214577 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động Samsung. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

cuu du lieu 4.3.06.Samsung 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *