Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 25/7/2016 cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 500GB model: WD5000BMVW cho anh Đức  (o987689934). Tình trạng ổ cứng bị đánh rơi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định bị chết cơ. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng.

cứu dữ liệu WD5000BMVW

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *