Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western bị hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western bị hỏng
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western, ổ cứng được gửi lên trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Ngày 15/01/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho anh Nghĩa Vân ở Nam Định – 0982391760. Ổ cứng di động Western 2Tb model: WD20NPVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *