Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western chết cơ
Rate this post

Ngày 05/08/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western cho anh Thành – 0966983888. Ổ cứng di động Western WD2Tb chết cơ. Đã bị mở cơ can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *