Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng do thay board mạch không đúng

Cứu dữ liệu ổ cứng do thay board mạch không đúng

Cứu dữ liệu ổ cứng do thay board mạch không đúng
Rate this post

Ngày 12/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Vinh_0904070181. Ổ cứng Model: HD120JI. Ổ cứng Samsung 120Gb cháy đầu đọc do thay board mạch không đúng

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *