Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250Gb kiến chui

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250Gb kiến chui
Rate this post

Tình trạng không nhận, kiến chui. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 01/04/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB model: MJA2250BH cho anh Đoàn – 0914879293. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu MJA2250BH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *