Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 10/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB model: MHZ2320BH cho anh Khương (O977274570). Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB chết cơ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *