Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 10/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB model: MHZ2320BH cho anh Khương(o977274570). Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB chết cơ

 

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *