Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu lỗi đầu đọc đòi fomat

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu lỗi đầu đọc đòi fomat
Rate this post

Ngày 16/11/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Fujitsu cho anh Biển_0984864868. Ổ cứng Model WD2500BEVT. Ổ cứng Laptop Furitsu 250Gb lỗi đầu đọc, đòi fomat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *