Cứu dữ liệu ổ cứng HDD Seagate desktop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng HDD Seagate desktop 320GB hỏng đầu từ
1 (20%) 1 vote

Ngày 13-9-2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đoàn ở Cao Bằng SĐT O9130xx684. Nguyên nhân mất dữ liệu: ổ cứng HDD Seagate desktop 320GB bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao đầy đủ cho anh Đoàn!

13-9-2017 ổ cứng HDD Seagate desktop 320GB hỏng đầu từ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *