Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 14/10/2016  cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB model: HTS7250 cho anh Duy(o948894740). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không hoạt động. Sau kiểm tra xác định ổ lỗi 1/2 đầu từ. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB đầu từ lỗi

 

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *