Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS543232A7A384 cho anh Toàn (o1686714505) ngày 14/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu HTS543232A7A384

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *