Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB mất dữ liệu do cài lại Windows

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB mất dữ liệu do cài lại Windows
Rate this post

Ngày 20/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450 cho anh Chức (O941079226). Nguyên nhân do cài lại Windows mất dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *