Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 40GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 40GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 40GB model: HTS424040M9AT00 cho anh Hà (o972773683) ngày 29/6/2016. Ổ cứng trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu ổ cứng HTS424040M9AT00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *