Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector
Rate this post

– Ngày 31/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Hà (O947809266).  Hiện tượng treo máy khi cắm ổ cứng vào và ổ bị Bad Sector. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *