Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị bad

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị bad
5 (100%) 1 vote

– Ngày 17/7/2017 Cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Nga (O985388711). Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050a7 được khách hàng mang đến trong tình trạng bị bad. Sau 1 ngày toàn bộ data được recover lại thành công và gửi lại cho khách hàng.

Recover dữ liệu-Hitachi-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *