Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cài lại Windows mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cài lại Windows mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cài lại Windows mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 7/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Thắng(o978235333). Nguyên nhân do khách hàng cài windows mất dữ liệu và đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *