Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cài lại Windows mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cài lại Windows mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 7/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Thắng(o978235333). Nguyên nhân do khách hàng cài windows mất dữ liệu và đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *