Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 15/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Minh (o945777666). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ không hoạt động. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *