Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 29/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Đoàn(O989261406). Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

 

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *