Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 29/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model HTS5450 cho anh Thành ở Hải Phòng (o979 698 999). Ổ cứng không sử dụng được. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *