Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu đọc lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu đọc lỗi
Rate this post

– Ngày 09/01/2017 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450E380 cho anh Tín(O989790061). Ổ không nhận do lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *