Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 29/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS547 cho anh Minh (O888698986).  Nguyên nhân ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Dữ được được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *