Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB lỗi 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB lỗi 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB lỗi 1/4 đầu từ
Rate this post

– Ngày 11/4/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Chung (O983605132). hard disk Hitachi 500GB model: HTS547550A7 lỗi 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày tất cả data được bàn giao cho bạn.

 

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *