Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB bị chết cơ
5 (100%) 3 votes

– Ngày 9/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hoạt (O988050405).Nguyên nhân Ổ cứng Hitachi 750GB model: HTS721075A9E630 của anh bị chết cơ.  Theo yêu cầu của khách hàng, toàn bộ dữ liệu được kỹ thuật công ty chúng tôi khôi phục lại hoàn toàn.

cứu dữ liệu-Hitachi

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *