Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị format

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị format

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị format
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng  Hitachi 320Gb ổ D bị format khách hàng đã chạy phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Ngày 18/01/2016 Tất cả dữ liệu được bàn giao cho anh Long – 0948037979.

cuu du lieu 18.1.Hitachi320Gb

Check Also

ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *